Risicosignalering in de Zorg.pdf

Risicosignalering in de Zorg

Risicosignalering is belangrijk in het kader van goede en veilige zorg. Het is al een aantal jaren een onderdeel van de Normen Goede Zorg en een aandachtspunt voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zorgorganisaties zijn verplicht risicos te signaleren: de situatie van de cliënt moet in de gaten gehouden worden en zorgproblemen moeten in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Risicos signaleren, analyseren en actie ondernemen behoren tot het verpleegkundig en verzorgend vak. Risicosignalering is geen kwestie van lijstjes afvinken, het vergt gedegen kennis en vaardigheden. Deze uitgave helpt verpleegkundigen en verzorgenden om risico’s bij cliënten snel en vakkundig te onderkennen. Vaardigheden die voor risicosignalering belangrijk zijn komen aan bod, zoals goed luisteren, observeren, de juiste vragen te stellen, voorlichting geven en motiveren. Verder biedt de uitgave handvatten om de juiste interventies in te zetten en om de cyclisch te verwerken. Risicosignalering in de zorg helpt verpleegkundigen en verzorgenden in het vergroten van hun deskundigheid op het gebied van risicosignalering. Daarmee leveren ze een bijdrage aan veilige zorg. De uitgave is geschikt voor de dagelijkse praktijk en voor opleiding en nascholing.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 7.42 MB
ISBN 9789036809528
AUTOR Elly van Haaren, Nicolien van Halem, Sjaak Groot
DATEINAME Risicosignalering in de Zorg.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 09/01/2020

Vanuit dat principe is ketensamenwerking tussen verschillende instanties tot stand gebracht (o.a. Zorg,Welzijn, Onderwijs,Werk en Inkomen, Politie en Justitie), waarin het belang van de jongere centraal staat. Het MULTIsignaal concept is om kennis en ervaring te delen ( documentendatabase), techniek te hergebruiken en kosten te minimaliseren. Afschaffing van de standaard risicosignalering | … In de wijkverpleging bijvoorbeeld, gaat het om minstens een uur per dag. Het afschaffen van de standaard risicosignalering in de wijkverpleging en de verpleeghuiszorg is onderdeel van het VWS-actieplan Ontregel de Zorg. Ziekenhuis- en wijkverpleegkundigen hebben samen met V&VN hieraan een bijdrage geleverd en ‘schrappunten’ aangedragen.