Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego.pdf

Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego

[....] kryzys klimatyczny, ruchy lotnicze [....] - to wszystko jest niczym wbrew potędze kapitalizmu behawioralnego [...].Andreas Herteux posługuje się modelem kapitalizmu behawioralnego, aby zbudować coś, co do tej pory mogliśmy jedynie odgadnąć: Wyjaśnia rozwój kapitalizmu teraźniejszości w zrozumiały sposób i wyjaśnia, jakiej przyszłości możemy się spodziewać. Krótka, ale ważna monografia na temat naszych czasów, którą każdy powinien był przeczytać [...]Świat zmian umożliwia nowej odmianie kapitalizmu zdobywanie coraz większej władzy i wpływów. Poprzez rozwój technologiczny kapitalizm w coraz większym stopniu wpływa na życie społeczne, polityczne, gospodarcze i indywidualne, a jego mechanizmy nie zostały dotychczas jasno określone.Luka ta zamyka model kapitalizmu behawioralnego, który daje przybliżoną strukturę, która powinna umożliwić ogólną dyskusję.Monografia ta składa się z wcześniejszych publikacji publicystycznych i naukowych i uzupełnia je częściami dyskusji.Weitere Übersetzungen:- First Foundations of Behavioral Capitalism: A New Variety of Capitalism Gains Power and Influence, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3981900675, DOI 10.5281/zenodo.3469568- Premiers fondements du capitalisme comportemental: Un inventaire dune nouvelle variété de capitalisme, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783981900682, DOI 10.5281/zenodo.3517802- Le prime basi del capitalismo comportamentale: Inventario di una nuova varietà di capitalismo, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621025, DOI 10.5281/zenodo.3517835- Primeiras Fundações do Capitalismo Comportamental: Um inventário de uma nova varied-ade de capitalismo, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621018, DOI 10.5281/zenodo.3517837- Primeros fundamentos del capitalismo conductual - Un inventario de una nueva variedad de capitalismo, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621001, DOI 10.5281/zenodo.3517839- Первые основы поведенческого капитализма: Инвентаризация нового разнообразия капитализма, Andreas Herteux, 10.5281/zenodo.3517841- De eerste stichtingen van het gedragskapitalisme - Een inventaris van een nieuwe variëteit van het kapitalisme, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-948621-03-2, DOI 10.5281/zenodo.3521230- Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapi-talizmu, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-948621-05-6 DOI 10.5281/zenodo.3521294Weitere Schriften von Andreas Herteux:- „The Alternative Hegemony Model (AH Model): The invisible hand of nurture for the better“, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-9819006-1-3, DOI 10.5281/zenodo.1894461- „Das Alternative Hegemonie Modell (AH-Modell): Die unsichtbare Hand der Erziehung zum Guten“, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-9819006-4-4, DOI: 10.5281/zenodo.1894403- „Grundlagen der Weltenphilosohpie, Andreas Herteux,“ Erich von Werner Verlag, 2015, ISBN 978-3945509029- „Identitätsorientierte Führung einer politischen Marke: In der Theorie und am praktischen Beispiel der Freien Demokratischen Partei (FDP)“, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2013, ISBN 978-3639490480

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 9.23 MB
ISBN 9783948621056
AUTOR Andreas Herteux
DATEINAME Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 04/01/2020

Die Entwicklung der modernen Reizgesellschaft | The European Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego – Inwentaryzacja nowej odmiany kapitalizmu, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN “978-3-948621-05-6 DOI 10.5281/zenodo.3521294